ĐẠI ĐƯỜNG ÍCH TÀ TI - 大唐辟邪司

Đại Đường Ích Tà Ti  - 大唐辟邪司
Đại Đường Ích Tà Ti  - 大唐辟邪司
Tình trạng
Đang ra
Thể loại
Lịch Sử
Nguồn
Đang cập nhật
Lượt xem
433
Đánh giá
1 2 3 4 5

Trong năm Đại Đường, một thời quỷ thần ăn sâu vào lòng người.

Thần phật, không nghe tiếng không thấy hình, lại lưu Tiên đạo, Phật pháp tại nhân gian.

Yêu ma, tại đêm khuya hiển hiện, mị hoặc chúng sinh, tàn sát dân chúng.

Phàm nhân, khổ tâm tu luyện, hoặc trừ ma vệ đạo, hoặc truy quyền trục lợi.

Chung chí trong năm Đường Trung Tông đánh vỡ thăng bằng, phương ngoại chi nhân rơi vào trần thế, cấu kết quyền quý, họa loạn triều chính. Theo cái này, tịch tà ti- Kim Ngô Vệ- Viên Thăng thiên tài tu đạo chấp chưởng theo thời thế mà sinh, chuyên môn đối phó mỗi loại sự kiện quỷ quái, bảo vệ lê dân bách tính, vạch trần âm mưu hộ vệ triều đình...