Quy định sử dụng

1
Mục đích
Quy định này được lập ra với mục đích nêu rõ các điều khoản, quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng khi sử dụng dịch vụ liên quan đến Internet được cung cấp tại trang https://www.webtruyenonline.net
2
Đăng ký thành viên
Cách thức đăng ký thành viên như sau: sau khi điền đầy đủ thông tin cá nhân vào mẫu quy định của https://www.webtruyenonline.net, bạn đánh dấu đồng ý vào các điều khoản, khi đó bạn sẽ trở thành thành viên của https://www.webtruyenonline.net.

Đăng ký thành viên không áp dụng cho những đối tượng sau:
1. Mất tư cách làm thành viên theo khoản 3 điều 7 của quy định (bạn chỉ có thể gia nhập lại làm thành viên sau 3 tháng)
2. Nội dung đăng ký giả mạo, điền thiếu thông tin hay đánh sai chữ.
3. Trường hợp bị cho rằng có thể gây ảnh hưởng về mặt kỹ thuật của https://www.webtruyenonline.net khi đăng ký hội viên.
Thời hạn chấp thuận đơn đăng ký thành viên được tính từ thời điểm https://www.webtruyenonline.net đồng ý.
Trường hợp thành viên có sự thay đổi nội dung đăng ký theo điều 15 khoản 1 thì phải thông báo ngay cho https://www.webtruyenonline.net về nội dung thay đổi đó bằng Email hoặc cách thức liên lạc khác.
3
Hủy bỏ làm thành viên và mất tư cách thành viên
Thành viên có thể yêu cầu hủy bỏ làm thành viên https://www.webtruyenonline.net bất cứ lúc nào. https://www.webtruyenonline.net sẽ giải quyết nhanh chóng yêu cầu này.
https://www.webtruyenonline.net sẽ giới hạn và đình chỉ tư cách thành viên trong những trường hợp sau đây:
1. Đăng ký thông tin giả mạo khi gia nhập.
2. Thành viên không thanh toán tiền khi đã đăng ký mua hàng hoá trên https://www.webtruyenonline.net hay các khoản nợ liên quan đến việc sử dụng https://www.webtruyenonline.net.
3. Gây cản trở cho người khách trong việc sử dụng https://www.webtruyenonline.net hoặc gây mất trật tự trong giao dịch điện tử như ăn cắp thông tin,…
4. Lợi dụng https://www.webtruyenonline.net để bàn luận về chính trị hay có những hành vi vi phạm trật tự công cộng, đạo đức xã hội, vi phạm đến các quy định pháp luật cấm.
Sau khi https://www.webtruyenonline.net đã giới hạn tư cách thành viên nhưng hành vi đó vẫn tiếp diễn trên 2 lần hoặc không có hành động sửa chữa trong vòng 30 ngày thì https://www.webtruyenonline.net sẽ huỷ bỏ tư cách của thành viên.
Khi https://www.webtruyenonline.net hủy bỏ tư cách thành viên cũng có nghĩa là sẽ xóa bỏ đơn đăng ký thành viên. https://www.webtruyenonline.net sẽ thông báo cho thành viên biết, đồng thời trước khi chính thức xóa bỏ đơn đăng ký thành viên, https://www.webtruyenonline.net sẽ cho thêm thời gian tối đa là 30 ngày để thành viên trình bày rõ lý do.
4
Thông báo cho thành viên
Vấn đề thông báo cho thành viên, https://www.webtruyenonline.net và thành viên sẽ phải thỏa thuận trước về địa chỉ email cố định mà https://www.webtruyenonline.net sẽ gửi đến.
Thông thường, https://www.webtruyenonline.net sẽ thông báo các thông tin trên bảng tin của https://www.webtruyenonline.net trong 1 tuần. Tuy nhiên, nếu có thông tin quan trọng liên quan đến giao dịch của thành viên, https://www.webtruyenonline.net sẽ gửi thông báo cụ thể đến từng thành viên.
5
Bảo mật thông tin cá nhân
https://www.webtruyenonline.net cần cung cấp các thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện hợp đồng mua bán. Những thông tin sau đây là cần thiết, còn lại sẽ được xem là thông tin bảo mật:
1. Họ và tên.
2. Địa chị.
3. Số điện thoại.
4. ID(trường hợp là thành viên).
5. Mật khẩu (trường hợp là thành viên).
6. Địa chỉ hòm thư điện tử (hoặc số điện thoại di động).
Khi https://www.webtruyenonline.net thu thập các thông tin cá nhân riêng biệt phải có sự đồng ý của người sử dụng (khách hàng).
https://www.webtruyenonline.net không được sử dụng thông tin cá nhân của người sử dụng ngoài mục đích sử dụng chính, không được cung cấp thông tin cá nhân cho người thứ 3 mà không được sự đồng ý của người sử dụng.
https://www.webtruyenonline.net có thể sử dụng thông tin của người sử dụng trong những trường hợp sau đây:
1. Cung cấp thông tin tối thiểu cần thiết về người sử dụng (họ và tên, địa chỉ, số điện thoại) cho công ty vận chuyển khi phải thực hiện giao hàng.
2. Cung cấp dữ liệu không thể nhận dạng rõ đặc điểm đặc trưng của cá nhân nhằm phục vụ cho công việc điều tra thị trường, nghiên cứu kỹ thuật và báo cáo thống kê.
3. Cần thanh toán tiền cho các giao dịch hay mua bán hang hoá.
4. Cần xác nhận của bản thân nhằm tránh bị đánh cắpthông tin.
5. Có lý do bất khả kháng tuân thủ theo pháp luật và quy định chung.
Trường hợp https://www.webtruyenonline.net nhận được sự đồng ý của người sử dụng theo khoản 2 và khoản 3, phải thông báo cho người sử dụng biết các thông tin liên quan đến bên thứ 3 (người nhận cung cấp dịch vụ, nội dung thông tin và mục đích của dịch vụ cung cấp), mục đích sử dụng và mục đích thu thập thông tin, thông tin nhận dạng người chịu trách nhiệm quản lý thông tin cá nhân ( bộ phận, họ và tên, số điện thoại, địa chỉ liên lạc khác…)
Người sử dụng có thể yêu cầu https://www.webtruyenonline.net chỉnh sửa lỗi và cho biết thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào, https://www.webtruyenonline.net có nghĩa vụ nhanh chóng thực hiện đầy đủ theo yêu cầu trên. Khi người sử dụng yêu cầu chỉnh sửa lỗi, https://www.webtruyenonline.net không được sử dụng các thông tin cá nhân cho đến khi khắc phục xong lỗi đó.
https://www.webtruyenonline.net sẽ hạn định người quản lý chung nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân, tóm lược các thông tin đó đồng thời chịu tất cả trách nhiệm về bồi thường thiệt hại cho người sử dụng do làm mất, mất trộm, để lộ hay làm giả mạo các thông tin cá nhân bao gồm số tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng…
https://www.webtruyenonline.net hay người thứ 3 nhận thông tin cá nhân từ https://www.webtruyenonline.net phải hủy ngay các thông tin cá nhân khi đã thực hiện xong mục đích nhằm cung cấp thông tin hay thu thập thông tin.
6
Nghĩa vụ của https://www.webtruyenonline.net
https://www.webtruyenonline.net không được có những hành vi vi phạm nội quy và quy định của pháp luật, luôn luôn nỗ lực cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ một cách an toàn, liên tục theo những quy định đã nêu trong bản quy định này.
https://www.webtruyenonline.net phải có hệ thống đảm bảo an toàn nhằm bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng (bao gồm cả thông tin về tín dụng) giúp người sử dụng có thể sử dụng dịch vụ Internet một cách an toàn nhất.
https://www.webtruyenonline.net không được gửi thư điện tử mang tính quảng cáo hay vì mục đích thu lợi mà người sử dụng không đồng ý.
7
ID của thành viên và mật khẩu
Người sử dụng có trách nhiệm quản lý ID và mật khẩu trừ trường hợp quy định tại điều 5.
Thành viên không được cho người khác sử dụng ID hay mật khẩu của mình.
Trường hợp người sử dụng bị lấy mất hoặc cho rằng có người thứ ba đang sử dụng ID và mật khẩu của mình thì phải thông báo ngay với https://www.webtruyenonline.net và làm theo các hướng dẫn của https://www.webtruyenonline.net.
8
Nghĩa vụ của người sử dụng
Nghiêm cấm người sử dụng có các hành vi vi phạm như sau:
1. Đăng nhập các thông tin giả mạo khi đăng ký, thay đổi.
2. Lạm dụng thông tin của người khác.
3. Thay đổi thông tin đã được đăng ký trên https://www.webtruyenonline.net.
4. Lưu truyền hoặc đăng tải các thông tin (chương trình máy tính Computer Program) ngoài những thông tin mà https://www.webtruyenonline.net cho phép.
5. Xâm hại đến quyền lợi về tải sản đã được chỉ định như : quyền tác giả của người thứ 3 khác của https://www.webtruyenonline.net.
6. Có hành vi gây cản trở đến công việc hoặc làm ảnh hưởng đến danh dự của bên thứ 3 của https://www.webtruyenonline.net.
7. Có hành vi công khai hay truyền bá trên https://www.webtruyenonline.net những bài viết mang tính chính trị, thông tin trái với quy định về trật tự và đạo đức xã hội, âm thanh, hình ảnh mang tính bạo lực, bị cấm lưu hành như văn hóa phẩm đồi trụy…
9
Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng
Nghiêm cấm người sử dụng có các hành vi vi phạm như sau:
1. Mục đích và phạm vi thu thập
- Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bao gồm: tên khách hàng, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà yêu cầu thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
- https://www.webtruyenonline.net cũng sẽ sử dụng cả thông tin nhận diện các nhân của thành viên và một số thông tin nhận diện phi cá nhân (như cookier, địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngày tổng số, v.v.) để gia tăng khả năng đáp ứng của https://www.webtruyenonline.net về phương diện các Trang và Dịch Vụ, cũng như về phát triển những chức năng, tính năng và các dịch vụ mới theo những xu hướng và sở thích đang diễn tiến.
- Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
2. Phạm vi sử dụng thông tin
Website https://www.webtruyenonline.net sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
- Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và website ;
- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại .
- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Website có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Việm kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3. Thời gian lưu giữ thông tin
- Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của
4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
- Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu sẽ thực hiện việc này.
- Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ban quản trị của Website . Khi tiếp nhận những phản hồi này, sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
- Thông tin cá nhân của thành viên trên https://www.webtruyenonline.net được https://www.webtruyenonline.net cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của https://www.webtruyenonline.net. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, https://www.webtruyenonline.net sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
- Ban quản lý https://www.webtruyenonline.net yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số điện thoại,… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý https://www.webtruyenonline.net không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
- Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của https://www.webtruyenonline.net chỉ được áp dụng tại địa chỉ website https://www.webtruyenonline.net không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác có liên kết tại https://www.webtruyenonline.net.