WARHAMMER 40000: TA KHÔNG PHẢI TRỞ THÀNH HÔI THỐI ĐỒ HỘP A (CHIẾN CHUY: NGÃ BẤT YẾU THÀNH VI XÚ QUÁN ĐẦU A) - 战锤:我不要成为臭罐头啊!!!

Warhammer 40000: Ta Không Phải Trở Thành Hôi Thối Đồ Hộp A (Chiến Chuy: Ngã Bất Yếu Thành Vi Xú Quán Đầu A)  - 战锤:我不要成为臭罐头啊!!!
Warhammer 40000: Ta Không Phải Trở Thành Hôi Thối Đồ Hộp A (Chiến Chuy: Ngã Bất Yếu Thành Vi Xú Quán Đầu A)  - 战锤:我不要成为臭罐头啊!!!
Tình trạng
Đang ra
Thể loại
Đồng Nhân
Nguồn
Đang cập nhật
Lượt xem
1,417
Đánh giá
1 2 3 4 5

Dòng Thời gian của truyện là cuối Thiên niên kỉ thứ 30 (năm 30000 sau Công nguyên)

Xin 1 yêu thích - đánh giá - theo dõi - đề cử. Cảm ơn!

Đó là cái hắc ám đến cực điểm thế giới.

Hoàng Đế hành tẩu ở nhân thế, ý đồ trùng kiến đế quốc vinh quang.

Nhưng nhân loại vận mệnh đã sớm bị Tà Thần đùa bỡn.

Bấp bênh tương lai, chỉ có bóng tối vô cùng vô tận cùng chiến tranh.

Thẳng đến ——

Cái kia tên là Hades Death Guard xuất hiện.

Vận mệnh sợi tơ giao thoa, đến từ ngoại giới tồn tại có thể hay không thay đổi cái này ngàn vạn chúng sinh chú định bi kịch?

Chư thần nhao nhao đặt cược.

Nhưng những này, Hades trước mắt cũng không biết, hắn hiện tại đang khóc đến như cái tên khốn bị giẫm phải ngón chân..

"Cứu mạng a! ! ! Nơi này như thế nào là Warhammer thế giới ách a a a a a? !"

"Còn có, ta như thế nào là cái Death Guard a? ! !"

"Hiện tại đâm chết mình mở lại còn kịp sao? !"

Đề cử tác phẩm CVT cùng làm: Chiến Chuy 40K: Phàm Thế Chi Thần (Warhammer 40000: Phàm Thế Chi Thần) - ID: 37691